WhatsApp, Almanya'da Davalık Oldu: Gizlilik Politikalarınız Hukuka Aykırı

9 ay önce

WhatsApp'?n gündem olan gizlilik politikalar? ile ilgili yeni bir geli?me, Almanya'da ya?and?. Hamburg'daki bir veri koruma kurulu?u, WhatsApp'?n yeni politikalar?n?n hukuka ayk?r? oldu?unu ileri sürerek, konuyu yarg?ya ta??d?. Ancak bu dava, yaln?zca Almanya için ba?lay?c? olacak.

Kaynağından Oku